Zadłużenie w ZUS można spłacić w ratach

2 października, 2019 0 Comments

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z zadłużeniem wobec ZUS, mogą wnioskować o rozłożenie długu na raty. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej jest uregulować zaległości i prowadzić dalszą działalność gospodarczą. Jak złożyć wniosek o rozłożenie długu w ZUS na raty?

Kto może skorzystać ze spłaty zaległych składek w ratach?

O rozłożenie zaległości wobec ZUS na raty można wnioskować, gdy jest się obecnym lub byłym płatnikiem składek. Z rat mogą skorzystać również osoby, na które przeniesiono obowiązek zapłaty składek za cudze zobowiązania, np. po przyjęciu spadku. Ulga w spłacie przysługuje na wszystkie składki bez względu na to, czy miał je uregulować płatnik, czy też ubezpieczony.

Warunki spłaty zaległości w ZUS są ustalane w umowie, w której określa się, ile środków może być przeznaczone na regularną spłatę długu. Umowa umożliwia przedsiębiorcy uporządkowanie sytuacji firmy i dalsze prowadzenie działalności. Dzięki terminowemu opłacaniu składek bieżących i spłacaniu zaległości w uzgodnionym czasie, ZUS może wystawić zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, które jest niezbędne między innymi, gdy bierze się udział w przetargach.