Przedsiębiorcy, którzy borykają się z zadłużeniem wobec ZUS, mogą wnioskować o rozłożenie długu na raty. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej jest uregulować zaległości i prowadzić dalszą działalność gospodarczą. Jak złożyć wniosek o rozłożenie długu w ZUS na raty?

Kto może skorzystać ze spłaty zaległych składek w ratach?

O rozłożenie zaległości wobec ZUS na raty można wnioskować, gdy jest się obecnym lub byłym płatnikiem składek. Z rat mogą skorzystać również osoby, na które przeniesiono obowiązek zapłaty składek za cudze zobowiązania, np. po przyjęciu spadku. Ulga w spłacie przysługuje na wszystkie składki bez względu na to, czy miał je uregulować płatnik, czy też ubezpieczony.

Warunki spłaty zaległości w ZUS są ustalane w umowie, w której określa się, ile środków może być przeznaczone na regularną spłatę długu. Umowa umożliwia przedsiębiorcy uporządkowanie sytuacji firmy i dalsze prowadzenie działalności. Dzięki terminowemu opłacaniu składek bieżących i spłacaniu zaległości w uzgodnionym czasie, ZUS może wystawić zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, które jest niezbędne między innymi, gdy bierze się udział w przetargach.

Explore More

Split payment – dla kogo będzie obowiązkowy od 1 listopada 2019?

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Split payment, czyli system podzielonej płatności, został wdrożony 1 sierpnia 2017 roku. Jego celem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT i zmniejszenie liczby wyłudzeń ze strony przedsiębiorców. 1 listopada 2019 roku

Druk reklamowy – rodzaje, wszystko co powinieneś wiedzieć?

25 sierpnia, 2023 0 Comments 0 tags

Druk reklamowy to proces drukowania i dystrybucji materiałów reklamowych, takich jak plakaty, billboardy, ulotki i broszury. Oprócz tradycyjnych metod druk cyfrowy jest również wykorzystywany w reklamie cyfrowej. Głównym celem druku

Urlop ojcowski – wymiar i wysokość zasiłku

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Urlop ojcowski jest udzielany pracownikowi w związku z urodzeniem się dziecka. Ojciec może z niego skorzystać, nawet gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a także w przypadku przysposobienia