Split payment, czyli system podzielonej płatności, został wdrożony 1 sierpnia 2017 roku. Jego celem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT i zmniejszenie liczby wyłudzeń ze strony przedsiębiorców. 1 listopada 2019 roku split payment stanie się obowiązkowe, dlatego sprawdź, kto powinien z niego korzystać.

Dla kogo split payment?

Obowiązek stosowania systemu podzielonej płatności pojawia się, gdy płatnik spełnia łącznie 4 różne warunki. Przede wszystkim obowiązek podatkowy oraz data wystawienia faktury muszą przypadać na okres po 31 października 2019 roku. Wartość transakcji brutto musi być wyższa niż 15 tysięcy złotych lub równowartości tej kwoty. Ponadto zarówno sprzedawca, jak i odbiorca muszą być podatnikami, bez względu na to, czy nabywca jest czynnym płatnikiem VAT, czy też nie. Ostatnim warunkiem jest umieszczanie na fakturze co najmniej jednej pozycji, która jest zawarta w załączniku 15 do znowelizowanej Ustawy o VAT.

Explore More

Urlop ojcowski – wymiar i wysokość zasiłku

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Urlop ojcowski jest udzielany pracownikowi w związku z urodzeniem się dziecka. Ojciec może z niego skorzystać, nawet gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a także w przypadku przysposobienia

Elektroniczny wniosek urlopowy zyskuje na popularności

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Pracodawcy coraz chętniej korzystają z elektronicznych wniosków urlopowych. Dzięki nim prowadzenie ewidencji czasu pracy jest o wiele łatwiejsze, a wprowadzanie poprawek we wnioskach zajmuje mniej czasu. Jakie są zalety wprowadzenia

Zmiany w małym ZUS-ie – co czeka przedsiębiorców?

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Wprowadzenie zmian w sposobie naliczania składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest oczekiwane od dawna. Mali przedsiębiorcy wkrótce będą mogli skorzystać z jeszcze korzystniejszych zasad naliczania tzw. małego