Split payment – dla kogo będzie obowiązkowy od 1 listopada 2019?

Split payment, czyli system podzielonej płatności, został wdrożony 1 sierpnia 2017 roku. Jego celem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT i zmniejszenie liczby wyłudzeń ze strony przedsiębiorców. 1 listopada 2019 roku split payment stanie się obowiązkowe, dlatego sprawdź, kto powinien z niego korzystać.

Dla kogo split payment?

Obowiązek stosowania systemu podzielonej płatności pojawia się, gdy płatnik spełnia łącznie 4 różne warunki. Przede wszystkim obowiązek podatkowy oraz data wystawienia faktury muszą przypadać na okres po 31 października 2019 roku. Wartość transakcji brutto musi być wyższa niż 15 tysięcy złotych lub równowartości tej kwoty. Ponadto zarówno sprzedawca, jak i odbiorca muszą być podatnikami, bez względu na to, czy nabywca jest czynnym płatnikiem VAT, czy też nie. Ostatnim warunkiem jest umieszczanie na fakturze co najmniej jednej pozycji, która jest zawarta w załączniku 15 do znowelizowanej Ustawy o VAT.