Split payment, czyli system podzielonej płatności, został wdrożony 1 sierpnia 2017 roku. Jego celem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT i zmniejszenie liczby wyłudzeń ze strony przedsiębiorców. 1 listopada 2019 roku split payment stanie się obowiązkowe, dlatego sprawdź, kto powinien z niego korzystać.

Dla kogo split payment?

Obowiązek stosowania systemu podzielonej płatności pojawia się, gdy płatnik spełnia łącznie 4 różne warunki. Przede wszystkim obowiązek podatkowy oraz data wystawienia faktury muszą przypadać na okres po 31 października 2019 roku. Wartość transakcji brutto musi być wyższa niż 15 tysięcy złotych lub równowartości tej kwoty. Ponadto zarówno sprzedawca, jak i odbiorca muszą być podatnikami, bez względu na to, czy nabywca jest czynnym płatnikiem VAT, czy też nie. Ostatnim warunkiem jest umieszczanie na fakturze co najmniej jednej pozycji, która jest zawarta w załączniku 15 do znowelizowanej Ustawy o VAT.

Explore More

Urlop ojcowski – wymiar i wysokość zasiłku

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Urlop ojcowski jest udzielany pracownikowi w związku z urodzeniem się dziecka. Ojciec może z niego skorzystać, nawet gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a także w przypadku przysposobienia

Druk reklamowy – rodzaje, wszystko co powinieneś wiedzieć?

25 sierpnia, 2023 0 Comments 0 tags

Druk reklamowy to proces drukowania i dystrybucji materiałów reklamowych, takich jak plakaty, billboardy, ulotki i broszury. Oprócz tradycyjnych metod druk cyfrowy jest również wykorzystywany w reklamie cyfrowej. Głównym celem druku

Zadłużenie w ZUS można spłacić w ratach

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z zadłużeniem wobec ZUS, mogą wnioskować o rozłożenie długu na raty. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej jest uregulować zaległości i prowadzić dalszą działalność gospodarczą. Jak złożyć wniosek