Urlop ojcowski jest udzielany pracownikowi w związku z urodzeniem się dziecka. Ojciec może z niego skorzystać, nawet gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a także w przypadku przysposobienia dziecka. Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego i wysokość należnego zasiłku?

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski trwa 14 dni, do których wliczają się soboty, niedziele oraz dni świąteczne. W razie potrzeby możliwe jest wykorzystanie go w dwóch częściach, z których każda musi trwać 7 dni. Ojcowie mogą skorzystać z przysługującego im urlopu do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. W przypadku przysposobienia (adopcji) dziecka, urlop ojcowski ma taki sam wymiar, lecz może być wykorzystany w ciągu 2 lat od uprawomocnienia adopcji aż do ukończenia przez dziecko przysposobione 7. roku życia (10. w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym).

Wysokość zasiłku

Ojcom na urlopie ojcowskim przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jego wysokość jest ustalana na podstawie wynagrodzenia uzyskiwanego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Explore More

Zmiany w małym ZUS-ie – co czeka przedsiębiorców?

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Wprowadzenie zmian w sposobie naliczania składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest oczekiwane od dawna. Mali przedsiębiorcy wkrótce będą mogli skorzystać z jeszcze korzystniejszych zasad naliczania tzw. małego

Split payment – dla kogo będzie obowiązkowy od 1 listopada 2019?

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Split payment, czyli system podzielonej płatności, został wdrożony 1 sierpnia 2017 roku. Jego celem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT i zmniejszenie liczby wyłudzeń ze strony przedsiębiorców. 1 listopada 2019 roku

Zadłużenie w ZUS można spłacić w ratach

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z zadłużeniem wobec ZUS, mogą wnioskować o rozłożenie długu na raty. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej jest uregulować zaległości i prowadzić dalszą działalność gospodarczą. Jak złożyć wniosek