Wprowadzenie zmian w sposobie naliczania składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest oczekiwane od dawna. Mali przedsiębiorcy wkrótce będą mogli skorzystać z jeszcze korzystniejszych zasad naliczania tzw. małego ZUS-u. Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

Mały ZUS dla prawie 180 tys. przedsiębiorców

Z małego ZUS-u korzysta 178 tys. przedsiębiorców, a więc ponad 70 proc. osób, którym takie prawo przysługuje. Z naliczania składek w wysokości proporcjonalnej do przychodów mogą korzystać wszyscy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy osiągają roczne przychody w wysokości niższej niż 30-krotnosć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów przedsiębiorcy będą mogli płacić składki proporcjonalne do wysokości dochodów zamiast przychodów. Takie rozwiązanie ma ułatwić małym firmom przetrwanie w okresie zawirowań rynkowych oraz na starcie działalności.

Explore More

Wzrost płacy minimalnej do 4 tys. złotych – pracodawcy niezadowoleni z rządowych obietnic

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna będzie wynosiła 2600 złotych brutto. Zgodnie z zapowiedziami obecnego rządu w razie wygrania wyborów i sprawowania władzy przez kolejną kadencję, w 2021 roku

Split payment – dla kogo będzie obowiązkowy od 1 listopada 2019?

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Split payment, czyli system podzielonej płatności, został wdrożony 1 sierpnia 2017 roku. Jego celem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT i zmniejszenie liczby wyłudzeń ze strony przedsiębiorców. 1 listopada 2019 roku

Urlop ojcowski – wymiar i wysokość zasiłku

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Urlop ojcowski jest udzielany pracownikowi w związku z urodzeniem się dziecka. Ojciec może z niego skorzystać, nawet gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a także w przypadku przysposobienia