Zmiany w małym ZUS-ie – co czeka przedsiębiorców?

2 października, 2019 0 Comments

Wprowadzenie zmian w sposobie naliczania składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest oczekiwane od dawna. Mali przedsiębiorcy wkrótce będą mogli skorzystać z jeszcze korzystniejszych zasad naliczania tzw. małego ZUS-u. Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

Mały ZUS dla prawie 180 tys. przedsiębiorców

Z małego ZUS-u korzysta 178 tys. przedsiębiorców, a więc ponad 70 proc. osób, którym takie prawo przysługuje. Z naliczania składek w wysokości proporcjonalnej do przychodów mogą korzystać wszyscy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy osiągają roczne przychody w wysokości niższej niż 30-krotnosć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów przedsiębiorcy będą mogli płacić składki proporcjonalne do wysokości dochodów zamiast przychodów. Takie rozwiązanie ma ułatwić małym firmom przetrwanie w okresie zawirowań rynkowych oraz na starcie działalności.