Egzamin notarialny to jeden z tych tematów, który wzbudza ogromne zainteresowanie – nie tylko wśród osób ściśle związanych ze środowiskiem prawniczych czy studentów przygotowujących się do zawodu notariusza, ale również zupełnie postronnych osób, które na co dzień zupełnie nie są związane z tym tematem. Otóż głównym zadaniem egzaminu notarialnego jest oczywiście sprawdzenie wiedzy – teoretycznej i praktycznej osób, które zainteresowane są tym, aby samodzielnie wykonywać zawód notariusza. Jednak zanim możliwe będzie przystąpienie, konieczne jest pozytywne ukończenie aplikacji notarialnej. Należy pamiętać jednak o tym, że Kancelarie Notarialne dostępne są do dyspozycji klientów w zasadzie każdym większym mieście. Zwolnienie z obowiązku odbywania aplikacji naturalnej są wbrew pozorom nie tylko doktorzy nauk prawnych, co jest najczęściej spotykanym przeświadczeniem, ale również: 

 • osoby pracujące na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego przez co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższych niż 8 lat; 
 • osoby, które mogą poszczycić się zdanym egzaminem, prokuratorskim, adwokackim lub radcowskim. Jedna w tym przypadku zakres, w którym określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71 b §. 

Jakie obszary obejmuje egzamin notarialny? 

Jaka tematyka może zostać poruszona podczas egzaminu notarialnego? Obszar zagadnień jestobszerny może dotyczyć prawa m.in:

 • konstytucyjnego, 
 • cywilnego, 
 • postępowania cywilnego, 
 • gospodarczego, s
 • spółek prawa handlowego, 
 • pracy i ubezpieczeń społecznych, 
 • rodzinnego i opiekuńczego, 
 • administracyjnego, finansowego, 
 • europejskiego. 

Należy pamiętać jednocześnie o tym, że termin egzaminu notarialnego nie jest kwestią przypadku czy losową datą. Wybierany jest przez Ministra Sprawiedliwości i nie może być przeprowadzony później niż do 30 czerwca. Osoby, które pragną do niego przystąpić muszą o tym fakcie bezwzględnie pamiętać. Kolejnym ważnym elementem są również dokumenty, które należy złożyć, aby móc ubiegać się o dołączenie do owego egzaminu. Oprócz kwestionariusza osobowego i życiorysu trzeba pamiętać o: dwóch zdjęciach, informacji o niekaralności Krajowego Rejestru Karnego, dołączeniu oryginału dyplomu poświadczającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej, życiorysie, dokumencie potwierdzającym co najmniej 5-letnie zatrudnienie lub wykonywanie usług na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. To niezwykle ważne. 

Warto pamiętać o tym, że zawód notariusza cieszy się obecnie olbrzymim zainteresowaniem. Na studia prawnicze – w zależności od uczelni i miejscowości – jest nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu kandydatów na jedno miejsce. Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości  muszą być więc wysokie. 

Explore More

Czym pobudzić organizm, jeśli nie kawą? 

17 sierpnia, 2021 0 Comments 0 tags

O ile część osób nie jest w stanie wyobrazić sobie poranka bez wypicia filiżanki ulubionej kawy, tak inni zdecydowanie wolą unikać jej smaku i aromatu. Są też tacy, którzy niekoniecznie

Najważniejsze informacje o kredytach hipotecznych

15 lutego, 2023 0 Comments 0 tags

Zakup domu jest jedną z najważniejszych decyzji finansowych, jakie podejmiesz w swoim życiu. Ale przy tak dużej ilości informacji dostępnych na każdym kroku, może być trudno zweryfikować, co trzeba wiedzieć.

Czyszczenie klimatyzacji 

6 czerwca, 2021 0 Comments 0 tags

Zarówno czyszczenie klimatyzacji, jak i serwis powinny być przeprowadzane regularnie. Sprawne urządzenie potrafi znacznie wpłynąć na nasze samopoczucie efektywność oraz wydajność np. w miejscu pracy. Klimatyzatory szczególnie w okresie nadmiernej