Jak sporządzić intercyzę? 

woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents
11 lipca, 2023 0 Comments

Intercyza to nic innego, jak potoczna nazwa umowy między małżonkami, która ustanawia rozdzielność majątkową. W przypadku gdy zawierana jest przed ślubem mowa o intercyzie majątkowej. 

Zawierając intercyzę, możliwe jest rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkową, a także ustanowienie rozdzielności majątkowej. Co jest potrzebne do sporządzenia intercyzy? 

  1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (wówczas, gdy umowa zawierana jest po ślubie), 
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

Warto podkreślić, że intercyza zawierana jest przed notariuszem, ponieważ jest to akt prawny. W przeciwnym razie umowa ta będzie nieważna. Fachowej porady, a także dopełnienia wszelkich formalności dokonać można na przykład w Kancelarii Notarialnej.

W momencie podpisania intercyzy małżonkowie (lub osoby przed ślubem) zgadzają się na podział majątku w niej opisanego. Wówczas każdy ma swój własny majątek, do którego drugi małżonek pozbawiony jest jakichkolwiek praw. Umowa rozdzielności majątkowej może być w dowolnym momencie zmieniona lub rozwiązana.

Jakie są możliwości podczas sporządzania intercyzy? 

  • Ograniczenie wspólności majątkowej. Wówczas małżonkowie decydują o wyłączeniu tylko niektórych elementów z majątku wspólnego. 
  • Rozszerzenie wspólności majątkowe, czyli cała własność jednego z małżonków po ślubie staje się wspólna. 
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej. Podpisanie tej umowy oznacza, ze majątki małżonków są oddzielne i dysponują nimi wyłącznie samodzielnie. Oznacza to więc całkowitą niezależność finansową.
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Oznacza rozdzielność majątkową, ale w przypadku rozwodu małżonek z mniejszym dochodem może domagać się wyrównania. 

Należy pamiętać jednak, że wspólność majątkowa to umowa mająca ograniczony zakres. Niektóre przedmioty nie wchodzą w skład wspólnego majątku. Mowa tu m.in. o darowiznach, przedmiotach nabytych na drodze dziedziczenia czy prawa niezbywalne. 

Intercyza – jak wygląda spisywanie? 

W intercyzie należy wymienić wszystkie elementy, będące własnością każdego z małżonków. Należy ustalić również zasady podziału majątku na wypadek rozwodu. Małżonkowie lub narzeczeni już na początku powinni ustalić, który rodzaj wyżej wymienionej intercyzy chcą podpisać. Następnie powinni udać się do notariusza, aby podpisać akt. Ponadto obie strony muszą dobrowolnie zgodzić się na podpisanie umowy. Jak jest stawka za sporządzenie intercyzy? Maksymalna taksa wynosi 400 zł + 23% podatek VAT.