Czyszczenie klimatyzacji 

6 czerwca, 2021 0 Comments

Zarówno czyszczenie klimatyzacji, jak i serwis powinny być przeprowadzane regularnie. Sprawne urządzenie potrafi znacznie wpłynąć na nasze samopoczucie efektywność oraz wydajność np. w miejscu pracy. Klimatyzatory szczególnie w okresie nadmiernej eksploatacji stają się siedliskiem niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów, bakterii i pleśni. Jak powinno wyglądać czyszczenie klimatyzacji?

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek zapewnienia konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych. Nie została jednak określona częstotliwość przeglądów. Szczególnie latem, gdy używanie klimatyzatorów jest znacznie częstsze, w dyszach urządzeń gromadzą się i rozwijają niebezpieczne grzyby i bakterie, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie osób przebywających w danym pomieszczeniu. Przyjmuje się, że w przypadku braku jakichkolwiek informacji o częstotliwości czyszczenia klimatyzacji, serwisu należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku. Polska firma Schiessl oferuje kompleksową obsługę, wsparcie techniczne, a także serwis zakupionych urządzeń. O zaletach klimatyzacji pisaliśmy tutaj. 

Jak powinno wyglądać czyszczenie klimatyzacji?

Odświeżenie i czyszczenie klimatyzacji polega m.in. na dokonaniu ogólnej kontroli i sprawdzeniu stanu urządzenia, kontroli szczelności oraz czynnika chłodniczego, oczyszczeniu filtrów, parownika, skraplacza czy odpływu. W przypadku, gdy poszczególne części klimatyzatorów zostały zużyte lub zniszczone, poddawane są wymianie.

Nie zapominajmy o tym, że latem klimatyzacja jest szczególnie ważna. Czyszczenie klimatyzacji jest działaniem o tyle ważnym, że przez przepływa powietrze, które przepływa przez to urządzenie, jest filtrowane. To właśnie czystość klimatyzatorów jest czynnikiem decydującym o jakości powietrza w pomieszczeniu.