Żyjemy dziś w czasach zrównoważonego rozwoju, gdzie zasada energii odnawialnej i lepszego wykorzystania światowych zasobów jest powszechnie znana. Dotyczy to nie tylko wyższych szczebli politycznych, ale również obywateli.

Zagrożenie klimatyczne

Jest wiele powodów, aby koncentrować się na odnawialnej energii – teraz i tutaj bardziej niż kiedykolwiek. Od niejednego eksperta usłyszeć można, że zarówno klimat, jak i środowisko zagrożone są z powodu gwałtownego zanieczyszczenia i emisji szkodliwych gazów. Każdy z nas powinien dołożyć wszelkich starań, aby światowa społeczność wróciła na właściwe tory. Zużycie energii jest dobrym punktem wyjścia, ponieważ ta dziedzina ma duży udział w zanieczyszczeniu na całym świecie.

Czym są źródła energii odnawialnej?

Energia odnawialna to energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. To takie źródła energii, które charakteryzują się niewyczerpalnością i długotrwałością, przynajmniej tak długo, jak ludzkość istnieje na planecie. Do najbardziej popularnych źródeł energii odnawialnej zalicza się między innymi:

Energię słoneczną

Ogniwa słoneczne służą do produkcji energii elektrycznej. Z kolei kolektory słoneczne ogrzewają budynki oraz wytwarzają ciepło sieciowe poprzez ogrzewanie wody przez promienie słoneczne. Kolektory słoneczne są często łączone z pompą ciepła.

Turbiny wiatrowe

Wznoszenie nowych turbin wiatrowych na lądzie jest jednym z najtańszych sposobów na zwiększenie produkcji energii elektrycznej. Energia wiatrowa to najbardziej rozpowszechniona forma energii odnawialnej. Turbiny wiatrowe można ustawiać zarówno na lądzie, jak i na morzu. Sprawdź energia wiatrowa w domu.

Energię geotermalną

Energia geotermalna znajduje się w pod powierzchnią ziemi w postaci gorącej wody. Temperatura w podglebiu wzrasta wraz z głębokością i na głębokości 1-3 kilometrów wynosi ok. 40-80°C. Ciepło zawarte w wodzie jest zamieniane na energię do dostarczania ciepła w sieci ciepłowniczej.

Bioenergię

Bioenergia to energia zmagazynowana w materii organicznej lub biomasie. Biomasę można spalać bezpośrednio lub przetwarzać na różnego rodzaju paliwa m.in. biogaz, lub bioetanol. Biomasy mogą być pochodzenia roślinnego w tym m.in. słoma, drewno i algi, lub zwierzęcego, np. obornik i tłuszcze zwierzęce. Biomasę można przechowywać, co nie jest jeszcze komercyjną opcją w przypadku energii wiatrowej i słonecznej.

Świadomość konsumentów

Zapotrzebowanie na energię odnawialną stale rośnie, przez co stała się na świecie popularnym i modnym hasłem. Obserwuje się wyraźnie większy nacisk na źródła energii. Dotyczy to nie tylko obywateli, którzy stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie w swoich codziennych wyborach i zachowaniach. W tym zakresie także firmy i instytucje społeczne wybierają rozwiązania korzystne dla środowiska.

Sprawdź też:

Produkcja energii odnawialnej w Unii Europejskiej wzrosła o dwie trzecie w latach 2007-2017 i stanowi już przeszło jedną trzecią całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE. Inwestując w energię odnawialną, można przyczynić się do zmniejszenia ogólnego zużycia paliw kopalnych, czyli zasobów, które są rzadkie i ograniczone, a które jednocześnie pozostawiają na planecie znacznie bardziej szkodliwy dla środowiska ślad niż ekologiczne alternatywy. Polenergia oferuje energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych, wykluczając tym samym emisję toksycznych substancji do atmosfery.

Zalety i wady energii odnawialnych

Energia odnawialna ma zarówno zalety, jak i wady. Zaletą są jej niewyczerpalne źródła oraz mniejsza emisja szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. Rosnący popyt i konkurencja na rynku powoduje, że ceny energii z odnawialnych źródeł obniżają się.

Odnawialne źródła energii mogą być jednak zawodne. Są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak warunki pogodowe oraz podaż i popyt, co może stwarzać niestabilne warunki dostaw. Problematyczne jest także magazynowanie energii odnawialnej.

Produkcja energii odnawialnej wymaga dużych inwestycji społecznych, rozwoju i przestrzeni do ekspansji. Pomimo tych nielicznych wad, odnawialne źródła energii są przyszłością dla całej ludzkości.

Explore More

Jak zdywersyfikować portfel inwestycyjny, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć zyski?

Portfel inwestycyjny
23 października, 2023 0 Comments 0 tags

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest nieodłączną częścią strategii dla inwestorów, zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych. Polega ona na podzieleniu kapitału i ulokowaniu go w różne produkty finansowe w celu zminimalizowania ryzyka

Polacy coraz częściej mogą pozwolić sobie na oszczędzanie

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Polacy są coraz zamożniejsi, dzięki czemu mogą pozwolić sobie na regularne oszczędzanie. Jeszcze kilka lat temu dla wielu z nich było to niemożliwe, lecz wzrost płac i stabilniejsza sytuacja na

Jakie rynki zagraniczne oferują niespotykane możliwości inwestycyjne?

Inwestycje zagraniczne
23 października, 2023 0 Comments 0 tags

Inwestycje zagraniczne są coraz bardziej popularne wśród polskich inwestorów, którzy poszukują nowych możliwości inwestycyjnych. Istnieje wiele rynków zagranicznych, które oferują niespotykane możliwości inwestycyjne. Kraje takie jak Cypr Północny, Półwysep Iberyjski