Żyjemy dziś w czasach zrównoważonego rozwoju, gdzie zasada energii odnawialnej i lepszego wykorzystania światowych zasobów jest powszechnie znana. Dotyczy to nie tylko wyższych szczebli politycznych, ale również obywateli.

Zagrożenie klimatyczne

Jest wiele powodów, aby koncentrować się na odnawialnej energii – teraz i tutaj bardziej niż kiedykolwiek. Od niejednego eksperta usłyszeć można, że zarówno klimat, jak i środowisko zagrożone są z powodu gwałtownego zanieczyszczenia i emisji szkodliwych gazów. Każdy z nas powinien dołożyć wszelkich starań, aby światowa społeczność wróciła na właściwe tory. Zużycie energii jest dobrym punktem wyjścia, ponieważ ta dziedzina ma duży udział w zanieczyszczeniu na całym świecie.

Czym są źródła energii odnawialnej?

Energia odnawialna to energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. To takie źródła energii, które charakteryzują się niewyczerpalnością i długotrwałością, przynajmniej tak długo, jak ludzkość istnieje na planecie. Do najbardziej popularnych źródeł energii odnawialnej zalicza się między innymi:

Energię słoneczną

Ogniwa słoneczne służą do produkcji energii elektrycznej. Z kolei kolektory słoneczne ogrzewają budynki oraz wytwarzają ciepło sieciowe poprzez ogrzewanie wody przez promienie słoneczne. Kolektory słoneczne są często łączone z pompą ciepła.

Turbiny wiatrowe

Wznoszenie nowych turbin wiatrowych na lądzie jest jednym z najtańszych sposobów na zwiększenie produkcji energii elektrycznej. Energia wiatrowa to najbardziej rozpowszechniona forma energii odnawialnej. Turbiny wiatrowe można ustawiać zarówno na lądzie, jak i na morzu. Sprawdź energia wiatrowa w domu.

Energię geotermalną

Energia geotermalna znajduje się w pod powierzchnią ziemi w postaci gorącej wody. Temperatura w podglebiu wzrasta wraz z głębokością i na głębokości 1-3 kilometrów wynosi ok. 40-80°C. Ciepło zawarte w wodzie jest zamieniane na energię do dostarczania ciepła w sieci ciepłowniczej.

Bioenergię

Bioenergia to energia zmagazynowana w materii organicznej lub biomasie. Biomasę można spalać bezpośrednio lub przetwarzać na różnego rodzaju paliwa m.in. biogaz, lub bioetanol. Biomasy mogą być pochodzenia roślinnego w tym m.in. słoma, drewno i algi, lub zwierzęcego, np. obornik i tłuszcze zwierzęce. Biomasę można przechowywać, co nie jest jeszcze komercyjną opcją w przypadku energii wiatrowej i słonecznej.

Świadomość konsumentów

Zapotrzebowanie na energię odnawialną stale rośnie, przez co stała się na świecie popularnym i modnym hasłem. Obserwuje się wyraźnie większy nacisk na źródła energii. Dotyczy to nie tylko obywateli, którzy stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie w swoich codziennych wyborach i zachowaniach. W tym zakresie także firmy i instytucje społeczne wybierają rozwiązania korzystne dla środowiska.

Sprawdź też:

Produkcja energii odnawialnej w Unii Europejskiej wzrosła o dwie trzecie w latach 2007-2017 i stanowi już przeszło jedną trzecią całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE. Inwestując w energię odnawialną, można przyczynić się do zmniejszenia ogólnego zużycia paliw kopalnych, czyli zasobów, które są rzadkie i ograniczone, a które jednocześnie pozostawiają na planecie znacznie bardziej szkodliwy dla środowiska ślad niż ekologiczne alternatywy. Polenergia oferuje energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych, wykluczając tym samym emisję toksycznych substancji do atmosfery.

Zalety i wady energii odnawialnych

Energia odnawialna ma zarówno zalety, jak i wady. Zaletą są jej niewyczerpalne źródła oraz mniejsza emisja szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. Rosnący popyt i konkurencja na rynku powoduje, że ceny energii z odnawialnych źródeł obniżają się.

Odnawialne źródła energii mogą być jednak zawodne. Są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak warunki pogodowe oraz podaż i popyt, co może stwarzać niestabilne warunki dostaw. Problematyczne jest także magazynowanie energii odnawialnej.

Produkcja energii odnawialnej wymaga dużych inwestycji społecznych, rozwoju i przestrzeni do ekspansji. Pomimo tych nielicznych wad, odnawialne źródła energii są przyszłością dla całej ludzkości.

Explore More

Jakie są zalety mieszkania na parterze?

6 grudnia, 2022 0 Comments 0 tags

Zakup własnego mieszkania to jedna z tych decyzji, która pozostaje w pamięci w zasadzie życia. O imponującej ilości formalności do załatwienia, a także niekończących się decyzjach, wymagają podjęcia i przeanalizowania

Jak zdywersyfikować portfel inwestycyjny, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć zyski?

Portfel inwestycyjny
23 października, 2023 0 Comments 0 tags

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest nieodłączną częścią strategii dla inwestorów, zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych. Polega ona na podzieleniu kapitału i ulokowaniu go w różne produkty finansowe w celu zminimalizowania ryzyka

Polacy coraz częściej mogą pozwolić sobie na oszczędzanie

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Polacy są coraz zamożniejsi, dzięki czemu mogą pozwolić sobie na regularne oszczędzanie. Jeszcze kilka lat temu dla wielu z nich było to niemożliwe, lecz wzrost płac i stabilniejsza sytuacja na