Reklamacja w biurze podróży – kiedy można ją złożyć?

2 października, 2019 0 Comments

Nieudane wakacje są powodem do frustracji, jednak istnieje możliwość odzyskania części pieniędzy, jeśli wycieczka nie spełniła oczekiwań turystów. Kiedy powinno się złożyć reklamację w biurze podróży?

Niedotrzymanie warunków umowy przez organizatora

Biuro podróży zobowiązuje się do zorganizowania wakacji na określonych zasadach. Turysta wybierając hotel, może sprawdzić, jakie atrakcje są gwarantowane w cenie, a także, jaki jest standard obiektu. Jeśli na miejscu okaże się, że oferta w rzeczywistości różni się od wskazanej przez organizatora, możliwe jest złożenie reklamacji. Przykładowo, jeśli turysta wykupił wczasy all inclusive i na miejscu okazuje się, że jest zmuszony za nie dopłacić, by skorzystać z darmowych posiłków i napojów, może złożyć reklamację i zażądać zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów. Podobnie jest w sytuacji, gdy hotel ulokuje przyjezdnych w innych pokojach niż wynika to z rezerwacji lub nie wywiąże się z oferty rozrywkowej.