Polacy coraz częściej mogą pozwolić sobie na oszczędzanie

2 października, 2019 0 Comments

Polacy są coraz zamożniejsi, dzięki czemu mogą pozwolić sobie na regularne oszczędzanie. Jeszcze kilka lat temu dla wielu z nich było to niemożliwe, lecz wzrost płac i stabilniejsza sytuacja na rynku pracy sprawiają, że mogą odkładać na konto oszczędnościowe coraz więcej pieniędzy.

Dochód rozporządzalny a wydatki Polaków

Jeszcze w 2004 roku według GUS Polacy wydawali niemalże wszystkie zarobione pieniądze. Dochód rozporządzalny był wydawany na bieżąco aż w 95,4 proc. W 2018 roku ten sam wskaźnik spadł do 70 proc. Jest to wyraźna zmiana, która sprawia, że coraz szersze grono Polaków może pozwolić sobie na odkładanie przynajmniej części wynagrodzenia. Wyraźny spadek udziału wydatków w budżecie rozporządzalnym jest zauważalny do 2015 roku – w ciągu 3 kolejnych lat obniżył się o 8,7 pkt proc. Jest to najwyższy jego spadek w historii polskiej gospodarki wolnorynkowej. Dzięki temu Polacy mają coraz więcej pieniędzy na duże wydatki oraz na realizację pilnych potrzeb całej rodziny.