Jakie sprawy można załatwić u notariusza?

czynności notarialne

Zapewne każdy z nas choć raz znajdzie w sytuacji, gdy będzie potrzebował pomocy notariusza. Czynności, które przeprowadza notariusz zapobiegają niepotrzebnym konfliktom stron, nadają mocy dokumentom oraz reprezentują wysoką rangę dowodową. Jakie sprawy można zatem załatwić u notariusza?

Kim jest notariusz?

Zanim przejdziemy do opisu konkretnych czynności, warto poświęcić kilka linijek tekstu na to, by przybliżyć sylwetkę notariusza. Otóż notariusz jest prawnikiem, które pełni funkcję zaufania publicznego. Mianowany jest przez Ministra Sprawiedliwości. Posiada swoją kancelarię, a w swojej pracy posługuje się pieczęcią z wizerunkiem orła białego.

Jakie czynności notarialne wykonuje?

U notariusza możemy załatwić wiele bardzo istotnych z punktu widzenia prawa, spraw. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz:

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza wypisy, odpisy różnorodnych dokumentów;
  • sporządza protesty czeków i weksli;
  • przechowuje pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe;
  • przygotowuje projekty różnego rodzaju dokumentów, np. umów;
  • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej.

To oczywiście nie wszystkie zadania notariusza. Z pełną listą czynności, jakie wykonuje notariusz można zapoznać się na stronie wybranego notariusza.