Pracodawcy coraz chętniej korzystają z elektronicznych wniosków urlopowych. Dzięki nim prowadzenie ewidencji czasu pracy jest o wiele łatwiejsze, a wprowadzanie poprawek we wnioskach zajmuje mniej czasu. Jakie są zalety wprowadzenia w firmie e-urlopów?

Jak składa się elektroniczne wnioski urlopowe?

Złożenie wniosku urlopowego drogą elektroniczną jest wygodne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Wniosek jest zatwierdzany lub odrzucany w systemie, do którego dostęp mają jedynie uprawnione osoby (np. kierownicy działów i pracownicy działu HR). E-urlopy zmniejszają liczbę błędów we wnioskach, a także ułatwiają ich analizę i planowanie urlopów dla pracowników w całej firmie bez względu na jej wielkość. Zgoda na udzielenie urlopu wypoczynkowego jest odnotowywana automatycznie w ewidencji czasu pracy dla każdej zatrudnionej osoby, co ułatwia późniejsze naliczanie wynagrodzeń oraz pozostałej liczby dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania.

Explore More

Zmiany w małym ZUS-ie – co czeka przedsiębiorców?

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Wprowadzenie zmian w sposobie naliczania składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest oczekiwane od dawna. Mali przedsiębiorcy wkrótce będą mogli skorzystać z jeszcze korzystniejszych zasad naliczania tzw. małego

Split payment – dla kogo będzie obowiązkowy od 1 listopada 2019?

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Split payment, czyli system podzielonej płatności, został wdrożony 1 sierpnia 2017 roku. Jego celem jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT i zmniejszenie liczby wyłudzeń ze strony przedsiębiorców. 1 listopada 2019 roku

Urlop ojcowski – wymiar i wysokość zasiłku

2 października, 2019 0 Comments 0 tags

Urlop ojcowski jest udzielany pracownikowi w związku z urodzeniem się dziecka. Ojciec może z niego skorzystać, nawet gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a także w przypadku przysposobienia