Czym jest intercyza? 

28 maja, 2021 0 Comments

Intercyza to nic innego jak potoczna nazwa majątkowej umowy pomiędzy małżonkami, która ustanawia rozdzielność majątkową. W przypadku, gdy jest zawierana przed ślubem, mówimy o intercyzie przedmałżeńskiej.

Jak wygląda podpisanie intercyzy? W związku z tym, że jest to akt prawny, ważna jest tylko wtedy, gdy zostanie zawarta przed notariuszem. Moment podpisania oznacza więc, że małżonkowie czy też osoby przed ślubem zgadzają się na zawarte w niej warunki i opisany podział majątku Zastanawiasz się, co okaże się niezbędne do sporządzenia intercyzy? Niezbędne okażą się: skrócony odpis aktu małżeństwa, a także dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Nie wiesz, co nie wchodzi w skład wspólnoty majątkowej? Lista przedmiotów wygląda następująco:

  • wszystko to, co było twoją własnością przed zawarciem małżeństwa;
  • przedmioty otrzymane w spadku lub darowiźnie,
  • przedmioty zaspokajają własne potrzeby, np. odzież,
  • przedmioty otrzymane w ramach odszkodowania za utratę zdrowia,
  • przedmioty otrzymane w ramach nagród za szczególne osiągnięcia,
  • prawa autorskie i prawa własności przemysłowe.

Nie wiesz, czy warto podpisać intercyzę? Jeszcze kilka lat temu małżeństwa, które decydowały się na podpisanie tego aktu prawnego, dokładały wszelkich starań, aby pozostało to między nimi. Dziś kiedy w znacznym stopniu cenią sobie niezależność finansową, jest to czymś zupełnie normalnym i naturalnym. Nie ma tu mowy o żadnym temacie tabu.