Czy możliwa jest konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej?

Kredyt konsolidacyjny w najprostszym możliwym ujęciu pozwala na połączenie kilki mniejszych zobowiązań pozabankowych i bankowych w jeden większy kredyt. Godny uwagi jest fakt, że w niektórych firmach pożyczkowych można uzyskać kredyt konsolidacyjny bez posiadania zdolności kredytowej.

Czy kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej jest możliwy do uzyskania?

Klienci bardzo często zastanawiają się czy konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej jest w ogóle możliwa. Jak wiadomo, jednym z warunków otrzymania kredytu jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Określa ona bowiem czy określony klient nie tylko może ubiegać się o kredyt, ale również na jaką wysokość zobowiązania będzie go stać. Oczywiście regularne dochody uzyskiwane przez potencjalnego klienta wpływają na kwotę kredytu. Można zaobserwować, że z roku na rok coraz większa liczba osób jest zainteresowana zwiększeniem swojej zdolności kredytowej. Doskonałym sposobem na podwyższenie zdolności kredytowej będzie spłacenie zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. W najprostszym możliwym ujęciu im mniejsze zobowiązanie do spłaty będzie miała określona osoba, tym wyższą uzyska zdolność kredytową.

Rekomendowane jest zatem rozważanie, czy dobra opcją nie byłoby zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Należy mieć świadomość, że jest to produkt kredytowy, który może być udzielany tylko przez instytucje bankowe na podstawie prawa bankowego. Konsolidacje będzie polegała na połączeniu kilku zobowiązań w pojedynczą ratę kredytową lub większy kredyt. Zdecydowana większość osób decyduje się na kredyt konsolidacyjny, by uporządkować swoją sytuację finansową.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej?

Warto wiedzieć, że warunkiem udzielenia przez bank kredytu konsolidacyjnego jest posiadanie przez potencjalnego klienta nie tylko bardzo dobrej historii kredytowania w BIK, ale również wysokiej zdolności kredytowej w ocenie określonego banku. Zadaniem kredytodawcy jest zweryfikowanie w BIK, czy dana osoba przypadkiem nie zalega ze spłatą zaciągniętych wcześniej pożyczek lub kredytów. W przypadku zdolności kredytowej bank musi dokładnie sprawdzić stabilność sytuacji majątkowej potencjalnego klienta. Nikogo nie powinien dziwić wspomniany fakt. Instytucja finansowa musi być w posiadaniu obiektywnej informacji dotyczącej tego, czy bieżące dochody danego kredytobiorcy będą umożliwiały spłatę rat omawianego kredytu konsolidacyjnego

Należy mieć świadomość, że żaden bank nie zdecyduje się na udzielenie kredytu konsolidacyjnego bez zdolności kredytowej. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że nie ma takiej możliwości ze względu na zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, a także przepisy ustawy o prawie bankowym. Alternatywnym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych połączeniem swoich zobowiązań w jeden kredyt będzie podjęcie decyzji o skorzystaniu z produktów pozabankowych. Firmy tego typu prowadzą bowiem znacznie bardziej liberalną politykę jeżeli chodzi o weryfikowanie klientów.