W czasach postępującej informatyzacji coraz więcej osób posiada konta bankowe z możliwością dostępu elektronicznego. Dzięki tej opcji oraz komputerowi lub urządzeniu mobilnemu z dostępem do Internetu właściciel konta lub osoby przez niego upoważnione mogą sprawdzać stan środków czy wykonywać określone czynności na koncie. Jedną z nich jest polecenie przelewu, które jest także możliwe z użyciem funkcji przelewu zdefiniowanego. Co to jest przelew zdefiniowany? W jaki sposób go utworzyć? Czy korzystanie z przelewów zdefiniowanych jest trudne?

Szybkie operacje na koncie – co to jest przelew zdefiniowany?

Większość banków w aplikacjach oraz witrynach internetowych po zalogowaniu umożliwia stworzenie przelewu zdefiniowanego. Taka opcja jest także często dostępna po wykonaniu zwykłego polecenia przelewu – zapisanie go jako przelew zdefiniowany. Co to jest przelew zdefiniowany? To po prostu szablon dla przelewu, z zapisanymi:

danymi odbiorcy przelewu: imię i nazwisko lub nazwa i opcjonalnie adres;
numerem konta, na który ma być wykonany przelew;
domyślnym tytułem przelewu;
ewentualną kwotą domyślną przelewu.

Aplikacje bankowe najczęściej pozwalają zmienić dwa ostatnie parametry  podczas wykonywania polecenia przelewu zdefiniowanego.

Tworzenie przelewu zdefiniowanego – kiedy korzystać z przelewu zdefiniowanego?

Utworzenie przelewu zdefiniowanego w aplikacjach różnych banków dla różnych kont jest podobne. Szczegóły gdzie znaleźć taką możliwość i w jakiej kolejności uzupełnić dane może zależeć od banku. Kiedy już wiadomo, co to jest przelew zdefiniowany, nie powinno być problemu z jego zapisaniem. Sprowadza się to najczęściej do:

wybrania opcji Utwórz przelew zdefiniowany lub podobnej na stronie banku albo w aplikacji bankowej;
uzupełnienia wszystkich niezbędnych, wymaganych przez bank danych do wybranego typu przelewu;
zapisania wprowadzonych danych.

Zapisanie przelewu jako zdefiniowany może być także możliwe po wykonaniu zwykłego przelewu. Trzeba sprawdzić, czy po potwierdzeniu jego wykonania jest dostępny odpowiedni przycisk lub link, na przykład Dodaj do przelewów zdefiniowanych. Niektóre aplikacje bankowe mogą samodzielnie podpowiadać dane przy uzupełnianiu danych do przelewu. Korzystanie z przelewów zdefiniowanych pozwala zaoszczędzić czas, nie ma konieczności każdorazowego uzupełniania danych na przykład firm, którym regularnie opłacamy faktury. Inną podobną, ale zautomatyzowaną możliwością są polecenia zapłaty, dzięki którym wybrana kwota, albo też kwota znajdująca się na fakturze jest regularnie pobierana z konta.

Explore More

Czy kryptowaluty to klucz do przyszłych bogactw?

Kryptowaluty
23 października, 2023 0 Comments 0 tags

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ethereum i Bitcoin Spark, mają potencjał stać się kluczem do przyszłego bogactwa. Według ekspertów kryptograficznych, inwestowanie w te cyfrowe waluty może otworzyć drzwi do finansowego dobrobytu

Jakie sprawy można załatwić u notariusza?

czynności notarialne
1 czerwca, 2020 0 Comments 0 tags

Zapewne każdy z nas choć raz znajdzie w sytuacji, gdy będzie potrzebował pomocy notariusza. Czynności, które przeprowadza notariusz zapobiegają niepotrzebnym konfliktom stron, nadają mocy dokumentom oraz reprezentują wysoką rangę dowodową.