Certyfikat SCC. Czym jest i jakie są rodzaje.

certyfikat scc
22 lipca, 2020 0 Comments

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o otrzymanie certyfikatu SCC, który jest potwierdzeniem tego, że w danej firmie, przestrzegane są wszelkiego rodzaju obowiązujące standardy w zakresie bezpiecznej pracy pracowników i podwykonawców. W ramach normy SCC, opracowywana jest firmowa polityka BHP, zaś firma, świadomie podejmuje działania prewencyjne, bazując na informacji o ryzyku zawodowym, zagrożeniach środowiskowych i wypadkowości, a także o używanych materiałach, narzędziach, oraz surowcach.

Rodzaje certyfikatów SCC

Warunkiem uzyskania certyfikatu SCC przez osobę fizyczną, jest odbycie szkolenia, oraz zdanie określonych egzaminów. Możemy wyróżnić 2 rodzaje certyfikatów:

certyfikacja ograniczona- przeznaczona dla przedsiębiorstw, które zatrudniają do 35 pracowników. Ocenie podlegają tutaj działania firmy związane z BHP, oraz ochroną środowiska- bezpośrednio na stanowiskach pracy,
certyfikacja nieograniczona- mogą się o nią ubiegać firmy, zatrudniające powyżej 35 pracowników lub przy zatrudnieniu poniżej 35 osób, jednak korzystających z usług podwykonawców. Ocenie poddawane są działania, które są związane z BHP i ochroną środowiska- bezpośrednio na stanowisku pracy, oraz system zarządzania bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, oraz środowiska danego przedsiębiorstwa.